NIEOBOJ?TNI - blogi wolnych ludzi

 Toplista - blogi wolnych ludziArrow

Menu


Arrow

Buttony toplisty

Podoba Ci się ta toplista? Masz swoją stronę internetową i chcesz ją urozmaicić? Nic prostszego - umieść na niej button toplisty „Nieobojętni”. Wystarczy tylko wkleić jeden z poniższych kodów na swoją stronę www i gotowe!<a href="http://blogi.boo.pl/" target="_blank" title="Blogi wolnych ludzi"><img src="http://blogi.boo.pl/120x40.gif" width="120" height="40" border="0"></a><a href="http://blogi.boo.pl/" target="_blank" title="Blogi wolnych ludzi"><img src="http://blogi.boo.pl/80x15.png" width="80" height="15" border="0"></a>

Arrow

Polecane strony


Lista Ateistów i Agnostyków

Racjonalista.pl

Archiwum tekstów ateistycznych

Ateista.pl

Szczęœliwi ateiœci - pozytywny ateizm

Apostazja - jak wystąpić z Kościoła katolickiego

Arrow

Inne rankingi


Arrow

Bóg urojonyPrzeczytaj!

Arrow

Tinky WinkyPrzyłącz się!


Blogi wolnomyślicieli, liberałów, ateistów. Publicystyka, refleksje o społeczeństwie - tolerancja, wolność słowa, prawa człowieka, poszanowanie praw mniejszości, neutralność światopoglądowa państwa.

Richard Dawkisn
Obejrzyj film autora "Boga urojonego", Richarda Dawkinsa: "The Root of All Evil?"(Źródło wszelkiego zła?). Film składa się z dwóch części: "Złudzenie Boga" i "Wirus wiary".
Fragmenty ksi??ki Richarda Dawkinsa „Bóg urojony”, t?. Piotr J. Szwajcer, Warszawa 2007, Wydawnictwo CiS.


Podejrzewam – ba! jestem pewien – ?e jest ca?e mnóstwo ludzi, którzy zostali wychowani w jakiej? religii, a dzi? nie s? z ni? szcz??liwi, stracili wiar? albo wstydz? si? z?a wyrz?dzanego w jej imi?. Ci ludzie nierzadko u?wiadamiaj? sobie w?asne pragnienie odej?cia od wiary rodziców, ale nie zdaj? sobie sprawy, ?e taka mo?liwo?? w ogóle istnieje. Je?li równie? masz taki problem – jest to w?a?nie ksi??ka dla Ciebie. Jej celem jest u?wiadomienie ka?demu, ?e by? ateist? to aspiracja ca?kiem realna; wi?cej nawet, to postawa ?wiadcz?ca o odwadze i doprawdy godna szacunku. Zatem – mo?na by? szcz??liwym, zrównowa?onym oraz moralnie i intelektualnie spe?nionym ateist?!
Richard Dawkins, ze wst?pu do „Boga urojonego”
Je?li zaciekawi?a Ci? ta ksi??ka i chcesz ni? zainteresowa? inne osoby, wklej u siebie button tej strony:<a href="http://blogi.boo.pl/index.php?a=page&id=Richard_Dawkins_Bog_urojony" target="_blank" title="Richard Dawkins, 'Bóg urojony'"><img src="http://blogi.boo.pl/urojony.gif" width="80" height="15" border="0"></a>


Wywiady z Richardem Dawkinsem
Bóg, czyli wielkie z?o
Richard Dawkins, ateista

Hipoteza Boga
[rozdzia? 2, w portalu Onet]

Czy nasze poczucie moralne ma darwinowskie korzenie
[fragment rozdzia?u 6 - Korzenie moralno?ci: dlaczego ludzie s? dobrzy? ]

Fundamentalizm a obalanie nauki
[fragment rozdzia?u 8 - Co jest z?ego w religii? Sk?d ta wrogo???]

–––
Dawkins: broni? ateistów
[Fragmenty wst?pu i pierwszego rozdzia?u ksi??ki „Bóg urojony”, opublikowane w „Gazecie Wyborczej”. Nie pochodz? z polskiego wydania tej ksi??ki, lecz zosta?y przet?umaczone z orygina?u przez ?ukasza Sommera.]Spis tre?ci ksi??ki „Bóg urojony”

Rozdzia? 1. G??boko religijny niewierz?cy
Zas?u?ony szacunek. Niezas?u?ony szacunek.

Rozdzia? 2. Hipoteza Boga
Politeizm. Monoteizm. Sekularyzm, Ojcowie Za?o?yciele i religia Ameryki. N?dza agnostycyzmu. NOMA. Wielki Eksperyment Modlitewny. Szko?a ewolucjonistów Neville’a Chamberlaina. Ma?e zielone ludziki.

Rozdzia? 3. Dowody istnienia Boga
„Dowody” Tomasza z Akwinu. Dowód ontologiczny i inne dowody a priori. Dowód z pi?kna. Dowód z „osobistego do?wiadczenia”. Dowód z Pisma. Dowód z podziwianego religijnego uczonego. Zak?ad Pascala. Dowód z twierdzenia Bayesa.

Rozdzia? 4. Dlaczego niemal na pewno nie ma Boga
Ostateczny boeing 747. Dobór naturalny jako filar ?wiadomo?ci. Nieredukowalna z?o?ono??. Kult luk. Zasada antropiczna: wersja planetarna. Zasada antropiczna: wersja kosmologiczna. Cambridge – interludium.

Rozdzia? 5. Korzenie religii
Imperatyw darwinowski. Bezpo?rednie po?ytki z religii. Dobór grupowy. Religia jako produkt uboczny. Psychologiczna sk?onno?? do religii. St?paj ostro?nie, bowiem st?pasz po moich memach. Kultry cargo.

Rozdzia? 6. Korzenie moralno?ci: dlaczego ludzie s? dobrzy?
Czy nasze poczucie moralne ma darwinowskie korzenie. Korzenie moralno?ci – studium przypadku. Dlaczego by? dobrym, je?li nie ma Boga.

Rozdzia? 7. „Dobra Ksi?ga” i zmieniajacy si? duch czasów
Stary Testament. Czy Nowy Testament jest lepszy? Mi?uj bli?niego swego. Zeitgeist a moralno??. A co z Hitlerem i Stalinem – czy? nie byli ateistami?

Rozdzia? 8. Co jest z?ego w religii? Sk?d ta wrogo???
Fundamentalizm a obalanie nauki. Ciemna strona absolutyzmu. Religia i homoseksualizm. Wiara a ?wi?to?? ludzkiego ?ycia. Wielkie Beethovenowskie oszustwo. Jak „umiarkowana” wiara nap?dza fanatyzm.

Rozdzia? 9. Dzieci?stwo, molestowanie i ucieczka od religii
Molestowanie fizyczne i umys?owe. W obronie dzieci. Edukacyjny skandal. Znów o budzeniu ?wiadomo?ci. Edukacja religijna jako cz??? dziedzictwa kulturowego.

Rozdzia? 10. Niezb?dna luka?
Fi?. Pocieszenie i ukojenie. Inspiracja. Czador nad czadorami.
Piszesz blog i chcesz zdobyć nowych czytelników? Toplista może Ci w tym pomóc, ponieważ zamieszczone w niej blogi codziennie przyciągają wielu internautów. Czas wykonania skrytpu:: 0.013 | Zapytań do SQL: 5 | Użytkownicy: 42
Powered by Aardvark Topsites PHP 5.1.2